Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Tesan Oy
2377786-7
Metsänneidonkuja 4 02130 Espoo
020 712 1260

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mari Ahtinen
020 712 1260
mari.ahtinen@tesan.fi

3. Rekisterin nimi

Tesan Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittely

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen Tesan Oy:hyn.

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaille, tuotetietojen ja tarjousten toimittaminen asiakkaille sekä asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely. Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun. Asiakkaan nimeä ei mainita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot
  • Varauksia koskevat tiedot
  • Tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
  • Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot.

6. Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

7. Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävä rekisteri säilytetään lukitussa tilassa Tesan Oy:n toimitiloissa osoitteessa Metsänneidonkuja 4 ja se on suojattu niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Tesan Oy:n henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.