Henkilörekisteriseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Trevian Asset Management Oy (Y-tunnus 2507543-9)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Trevian Asset Management Oy

Pohjoisesplanadi 35 aA, 4.krs., 00100 Helsinki

Sähköposti info@trevian.fi

Trevian info puh. 010 581 3830

2. Rekisterin nimi

Spektri Kiinteistöt Ky:n (jäljempänä Spektri Business Park) Asiakastieto- ja palveluntoimittajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Spektri Business Park kerää asiakkaistaan tietoa palvellakseen heitä tehokkaammin ja tarjotakseen heille parempia palveluita.

Asiakastietojen avulla kehitämme yrityksemme toimintaa, asiakaspalvelumme laatua sekä Spektri Business Park:n markkinointia ja mainontaa.

4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, Y-tunnus

Rekisteri sisältää henkilöistä lisäksi seuraavat tunnistetiedot:

Henkilötiedon päivitysajankohdat, yhteydenpito henkilöön Trevian Asset Management Oy:n toimesta, mahdolliset sopimukset.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Tämän lisäksi asiakastietoa voidaan kerätä yritysten verkkosivuilta ja avoimista tietokannoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat järjestelmästä riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Trevian Asset Management Oy:n käyttämien järjestelmäpalveluiden tarjoajien tietovarastoissa.  Osaa tiedoista saatetaan säilyttää Yhdysvalloissa Privacy Shield – sertifioiduilla toimijoilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään järjestelmiin johon Trevian Asset Management Oy:n sopimuskumppaneilla on erikseen määritellyt käyttöoikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26§:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä.

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Trevian Asset Management Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Trevian Asset Management Oy ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidyille.